A+ / A-


Programy Inżynieria i Bezpieczeństwo Pracy 1 stop.
Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów Inżynieria i Bezpieczeństwo Pracy na stacjonarnych studiach 1 stopnia

Automatyka

Zajęcia w formie wykładu i laboratorium mają zapoznać słuchaczy z podstawowymi pojęciami automatyki i jej zastosowaniami w przemyśle. Zostaną omówione rodzaje, budowa i właściwości układów automatyki (układy sterowania w systemie otwartym, układy zamknięte - układy regulacji, komputerowe układy sterowania, układy sygnalizacji i zabezpieczeń). Omawiane będą także regulatory ciągłe i cyfrowe i inne elementy składowe układów automatyki takie jak czujniki i elementy wykonawcze.

kierownik przedmiotu: dr inż. Janusz Kacerka

Informatyka

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystania oprogramowania komputerowego w celu opracowywania wyników i tworzenia zaawansowanych sprawozdań inżynierskich. W czasie zajęć student poznaje zaawansowane techniki pracy w edytorze tekstów i arkuszu kalkulacyjnym na bazie pakietu Microsoft Office - język programowania Visual Basic for Application w programach Word i Excel. Dodatkowo przedstawiane są podstawowe możliwości programu Matlab – traktowanego jako rozszerzony kalkulator do obliczeń inżynierskich.

kierownik przedmiotu: dr inż. Grzegorz Wasiak

Data wpisu: 2015.02.06