A+ / A-

Lista zajęć


Zajęcia prowadzone dla studentów studiów stacjonarnych 1 stopnia

na kierunku: Computer Science - IFE
 • Numerical Methods
na kierunku: Elektroenergetyka
na kierunku: Informatyka
 • Metody numeryczne w inżynierii
na kierunku: Inżynieria i Bezpieczeństwo Pracy
 • Automatyka
 • Informatyka
na kierunku: Telecommunications and Computer Science -IFE
 • Numerical Methods
 • Database systems
 • Selected problems of database systems

Zajęcia prowadzone dla studentów studiów stacjonarnych 2 stopnia

Zajęcia prowadzone dla studentów na studiach niestacjonarnych

na kierunku: Automatyka i Robotyka
 • Metody numeryczne
 • Sygnały i systemy dynamiczne

Zajęcia prowadzone dla studentów na jednolitych studiach magisterskich w latach 2006-2011

na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja
 • Podstawy automatyki

Planowane wykłady w programie studiów dwustopniowych

 • Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji
 • Teoria i metody optymalizacji
 • Wspomaganie decyzji w automatyce i robotyce
Data wpisu: 2022.04.10