A+ / A-

Publikacje


Wybrane artykuły i publikacje pracowników zakładu z lat 2013-2016

  Ładowanie danych...


  Wybrane artykuły i publikacje pracowników zakładu z lat 2006-2016

  Rozdziały w monografiach

 1. Kabziński Jacek
  Adaptive, Model-Following Chaos Suppression and Synchronization. w: Computers and Simulation in Modern Science. 2010, p. 237-247.
 2. Woźniak Piotr
  Multiple Multi-Objective Servo Design - Evolutionary Approach w: Automation and Robotics, red. J.Arreguin, I-Tech Education and Publishing, 2008, str. 343-358, ISBN 978-3-902613-41-7
 3. Zawiślak Rafał, Tymiński Jerzy
  A Package of Numerical Procedures Applied to Preparing Optimal Offers of Firms Participating in a Public Auction for Strategic Investment Projects, w: Nowoczesność Przemysłu i Usług, tom: Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, red. J. Partyka, TNOiK, 2008, str. 607-617, ISBN: 978-83-85587-22-4
 4. Kabziński Jacek
  Application of adaptive and fuzzy techniques in control of permanent magnet motors. w: Power Electronics and Electrical Drives Selected problems. red. Teresa Orłowska-Kowalska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007, str. 318-330, ISBN: 978-83-7493-344-5
 5. Kabziński Jacek
  Fuzzy systems in permanent magnet motors description. str. 304-317. w: Power Electronics and Electrical Drives Selected problems. red. Teresa Orłowska-Kowalska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007, str. 304-317, ISBN: 978-83-7493-344-5
 6. Jastrzębski Marcin
  Fuzzy modeling of friction by bacterial and least square optimization. w: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments IV. red. Romaniuk Ryszard. 2006, str. 960-967, ISBN: 9780819462114
 7. Kacerka Jarosław, Gryglewicz-Kacerka Wanda
  Wpływ wybranych struktur pomocniczych na rozmiar bazy danych Oracle. w: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Wybrane technologie i zastosowania. wydawnictwo: Komunikacji i Łączności Warszawa 2006, str. 471-479. ISBN: 83-206-1611-5
 8. Zawiślak Rafał, Podsiadły-Marczykowska Teresa
  Rola dziedzinowej ontologii mammografii w projektowaniu edytora raportów. w: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Wybrane technologie i zastosowania. wydawnictwo: Komunikacji i Łączności Warszawa 2006, str. 471-479. ISBN: 83-206-1611-5
 9. Artykuły w czasopismach

 10. Jastrzębski Marcin
  Kompensacja momentu oporowego w układzie sterowania prędkością silnika prądu zmiennego z magnesami trwałymi w: Przegląd Elektrotechniczny, 2010, rocznik LXXXVI, nr 2, s. 206-209, ISSN: 0033-2097
 11. Kabziński Jacek, Krawiecki Maciej
  Oprogramowanie do analizy stanów silników z magnesami stałymi w: Przegląd Elektrotechniczny, 2010, rocznik LXXXVI, nr 2, s. 210-214, ISSN: 0033-2097
 12. Kabziński Jacek
  Zastosowanie algorytmu wstecznego całkowania do regulacji prędkości silnika z zagłebionymi magnesami trwałymi w: Przegląd Elektrotechniczny, 2010, rocznik LXXXVI, nr 2, s. 215-220, ISSN: 0033-2097
 13. Mosiołek Przemysław
  Sterowanie dwukołowym robotem mobilnym - symulacje i badania w: Przegląd Elektrotechniczny, 2010, rocznik LXXXVI, nr 2, s. 302-307, ISSN: 0033-2097
 14. Zawiślak Rafał, Tymiński Michał
  A Concept of Using a Dynamic Programming Method to Optimize an Investment Portfolio Taking into Account a Short Sale Option and the Construction of a Minimum Risk Portfolio w: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 2010, rocznik , nr 586, s. 599 -606, ISSN: 1640-6818
 15. Zawiślak Rafał, Tymiński Jerzy
  Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problematyce optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym. w: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia , Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, str. 719-728, ISSN 1640-6818
 16. Zawiślak Rafał, Tymiński Jerzy
  Proces "uczenia się" a optymalizacja oferty przedsiębiorstwa biorącego udział w aukcji publicznej w przedmiocie inwestycji strategicznych. w: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia , Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, str. 729-739 , ISSN 1733-2842
 17. Kacerka Janusz, Gryglewicz - Kacerka Wanda
  Administracja Oracle ( przykłady tworzenia obiektów ) cz.I w: Biuletyn Informacyjny Wyższej Szkoły Informatyki, 2009, rocznik 28, nr 1-2, s. 25 - 30, ISSN: 1506-266X
 18. Kacerka Jarosław
  Application of Swarm Intelligence Algorithms in Control Problems. w: Zeszyty naukowe politechniki łódzkiej, seria: elektryka, 2009, rocznik z.117, nr 1045, s. 13-21, ISSN: 0374-4817
 19. Kacerka Janusz, Małecki H., Gryglewicz - Kacerka Wanda
  Laser Beam Properties w: Advances in Intelligent and Soft Computing, 2009, vol. 65, no. , p. 167-171, ISSN: 1867-5662
 20. Kacerka Janusz, Ostalczyk Piotr
  Partial fractional-order backward difference and its properties. w: ZNPŁ Nr 1011 Elektryka E115, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2008, str.17-28
 21. Woźniak Piotr
  Multi-objective evolutionary optimization of control system - case study and application, w: Int.Review of Automatic Control, 2008 vol.1, str.19-27, ISSN 1974-6059
 22. Zawiślak Rafał, Tymiński Michał
  The effectiveness of product strategies in creating company value. w: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia , Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, ISSN 1640-6818
 23. Zawiślak Rafał, Tymiński Jerzy
  Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym. w: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia , Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, ISSN 1733-2842
 24. Woźniak Piotr
  Preferences in multi-objective evolutionary optimisation of electric motor speed control with hardware in the loop, w: Applied Soft Computing, ISSN: 1568-4946 (praca przyjęta do publikacji)
 25. Kacerka Janusz, Gryglewicz-Kacerka Wanda
  Metodologiczne podstawy wiedzy informatycznej. w: Biuletyn Wyższej Szkoły Informatyki, 2007, Nr 1, str. 19-24, ISSN : 1506-266X
 26. Kacerka Janusz, Kącki Edward, Gryglewicz-Kacerka Wanda
  Dynamic System for realizing Personnel Policies. w: Systems - Journal of Transdisciplinary Systems Science, 2007, rocznik 12, nr 1, str. 30-37, ISSN: 1427-275X
 27. Kuźmiński Krzysztof, Krawiecki Maciej
  Single stage algorithms for pole placement using static output feedback. w: Control and Cybernetics, 2007, vol. 36, no. 4, ISSN: 0324-8569
 28. Zawiślak Rafał, Tymiński Michał
  Wpływ strategii produktowych na wartość firmy. w: Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2007, str. 183-195, ISSN: 1642-039X
 29. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych

 30. Kabziński Jacek
  Adaptive control of Duffing oscillator with unknown input gain 15th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Międzyzdroje, 23-26 August 2010. : 2010
 31. Kabziński Jacek
  Adaptive, model - following control of chaotic systems 14th WSEAS International Conference on Systems. Corfu Island ,Greece, July 22-24, 2010. Corfu Island: 2010,
 32. Kabziński Jacek
  One-Dimensional Linear Local Prototypes for Effective Selection of Neuro-Fuzzy Sugeno Model Initial Structur 6th IFIP WG 12.5 International Conference "Artyficial Intelligence Applications and Innovations. Larnaca, Cyprus, October 6 - 7, 2010. Beriln: 2010
 33. Mosiołek Przemysław
  Sterowanie dwukołowym robotem mobilnym – symulacje i badania IX Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2009. Łódź, 18-20 listopad 2009. Łódź: 2009,
 34. Woźniak Piotr
  Multi - Objektive Control Systems Design with Criteria Reduction 8th International Conference, Simulated Evolution and Learning SEAL 2010. Kanpur, India, December 1-4, 2010.
 35. Kacerka Janusz, Gryglewicz-Kacerka Wanda, Małecki Henryk
  Energia molekuły i jej stany kwantowe. XVIII Sympozjum PTZE, Zamość 2008, str.37-40
 36. Zawiślak Rafał, Tymiński Jerzy
  Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym, 9 Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Finansami, Publikacja na CD, Międzyzdroje, kwiecień 2008
 37. Zawiślak Rafał, Tymiński Michał
  Product strategies effectiveness for company value, 9 Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Finansami, Publikacja na CD, Międzyzdroje, kwiecień 2008
 38. Zawiślak Rafał, Tymiński Jerzy
  A Package of Numerical Procedures Applied to Preparing Optimal Offers of Firms Participating in a Public Auction for Strategic Investment Projects, Międzynarodowa Konferencja Naukowa - nowoczesność przemysłu i usług, Ustroń, październik 2008
 39. Jastrzębski Marcin
  Rozmyta kompensacja sił oporu w układzie napędowym silnika liniowego z magnesami trwałymi. VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2007". Łódź 2007, str. 195-200.
 40. Kabziński Jacek
  Adaptive backstepping control of a completely unknown permanent magnet motor. 12th European Conference on Power Electronics and Applications. Brussels 2007
 41. Kabziński Jacek, Krawiecki Maciej
  Oprogramowanie do wyznaczania i analizy wykresu kołowego maszyny z magnesami trwałymi. VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2007". Łódź 2007, str. 201-208.
 42. Kacerka Janusz, Gryglewicz-Kacerka Wanda
  Metody klasyfikacji danych marketingowych. XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź 2006, str. 137-140.
 43. Mosiołek Przemysław
  Elektryczny wózek inwalidzki z algorytmem sterowania w trybie odwróconego wahadła - badania symulacyjne. VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2007". Łódź 2007, str. 347-352.
 44. Sobieraj Tomasz
  Metoda wyznaczania indukcyjności w silnikach typu IPMSM. VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2007". Łódź 2007, str. 433-438.
 45. Sochacki Krzysztof
  Koordynacja pracy grupy wind z wykorzystaniem sterowania agentowego. VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2007". Łódź 2007, str. 439-444.
 46. Woźniak Piotr
  Dimensionality Reduction in Evolutionary Multiobjective Design: Case Study. Genetic and Evolutionary Computation Conference. London 2007, str. 913.
 47. Woźniak Piotr, Witczak Paweł
  Dimensionality Reduction in Evolutionary Multiobjective Design of Permanent Magnet Generator. 4th International Conference Evolutionary Multi-Criterion Optimization. Berlin 2007, str. 63-68.
 48. Woźniak Piotr
  Finite Element Multiobjective Design of Permanent Magnet Generator Based on Dimensionality Reduction. 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization. Kraków 2007, str. 365-366.
 49. Woźniak Piotr
  Multiple Multi-Objective Optimisation of Servomechanism Control Systems Design - Evolutionary Approach. 13 th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Międzyzdroje 2007, str. 379-385.
 50. Woźniak Piotr
  Preferences in Evolutionary Multi-Objective Optimisation with Noisy Fitness Functions: Hardware in the in the Loop Study. International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Łódź 2007, str. 337-346.
 51. Woźniak Piotr
  On Evolutionary Multi-Objective Experiment-Based Control Optimisation. VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2007". Łódź 2007, str. 515-520
 52. Woźniak Piotr, Sobieraj Tomasz
  Evolutionary Multi-Objective Experiment-Based Optimisation of Permanent Magnet Synchronous Motor Speed Control Design. VIII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2007". Łódź 2007, str. 521-526.
 53. Rozprawy doktorskie

 54. Mosiołek Przemysław
  Algorytmy sterowania robotem mobilnym z mozliwoscią jazdy na dwóch kolach. Łódź: Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej 2010, 155 strony, promotor: dr hab. inż. Jacek Kabziński
 55. Kacerka Jarosław
  Zastosowanie algorytmów wykorzystujących inteligencję roju w problemach sterowania. Łódź: Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej 2009, 184 strony, promotor: dr hab. inż. Jacek Kabziński
Data wpisu: 2017.10.08