A+ / A-


Programy Informatyka wieczorowe
Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów Informatyka na studiach wieczorowych

Modelowanie i symulacja komputerowa

Celem wykładu i zajęć w laboratorium komputerowym jest nabycie umiejętności modelowania i symulacji komputerowej procesów spotykanych w praktyce badawczej i inżynierskiej. Omawiane jest modelowanie i symulacja komputerowa układów dynamicznych ciągłych i dyskretnych, liniowych i nieliniowych, o stałych skupionych i rozłożonych. Poza tym omawiane są modele procesów dyskretnych o charakterze losowym. Zajęcia praktyczne zalicza praca końcowa realizowana indywidualnie.

kierownik przedmiotu: dr inż. Janusz Kacerka

Data wpisu: 2015.02.06