A+ / A-


Programy Informatyka 1 stop.
Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów informatyki studiów stacjonarnych 1 stopnia

Metody numeryczne w inżynierii (semestr )

Studenci zdobywają umiejętności analizy i stosowania metod numerycznych i symulacyjnych do zadań inżynierskich; dokumentowania wyników obliczeń i symulacji.

WYKŁAD: Arytmetyka zmiennoprzecinkowa, błlędy w obliczeniach numerycznych. Układy równań liniowych. Interpolacja i aproksymacja. Ekstrapolacja iterowana Richardsona, różniczkowanie i całkowanie numeryczne. Równania nieliniowe i układy. Pierwiastki wielomianów. Wektory i wartości własne. Rozwiazywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Symulacja komputerowa. Programowanie w Matlabie. Zastosowania w przetwarzaniu sygnałów i obrazów.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Samodzielna algorytmizacja metod numerycznych i programowanie w Matlabie. Analiza i testowanie procedur numeryczntch w Matlabie. Prowadzenie dokumentacji obliczeń i symulacji.

kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ

Data wpisu: 2015.02.06