A+ / A-


Programy Biomedical Engineering IFE 1 stop.
Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów Biomedical Engineering IFE na studiach stacjonarnych 1 stopnia

Control Systems

Przedmiotem wykładu są podstawowe pojęcia dotyczące systemów sterowania. Tematyka wykładu obejmuje: wprowadzenie do analizy i modelowania układów dynamicznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów biologicznych, stabilność i analizę jakościową układów dynamicznych, dynamiczne układy liniowe, metodę przestrzeni stanów, projektowania układów ze sprzężeniem zwrotnym od wyjścia.

kierownik przedmiotu: dr inż. Piotr Woźniak

Data wpisu: 2015.02.06