A+ / A-


dr inż. Grzegorz Wasiak
Życiorys naukowy

Grzegorz Wasiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej (specjalność: automatyka przemysłowa). Stopień doktora nauk technicznych otrzymał za pracę "Synteza układu o zadanej macierzy transmitancji operatorowych". Specjalizuje się w teorii sterowania i jej aplikacjach do sterowania układów elektromaszynowych, a także w zastosowaniu środowiska i samego programu AutoCAD do komputerowego wspomagania projektowania w elektrotechnice i automatyce.

Był wykonawcą i głównym wykonawcą w 5-ciu projektach badawczych KBN, oraz współautorem kilku opracowań ekspertowych i projektowych z dziedziny sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia.

Data wpisu: 2015.02.06