A+ / A-


dr inż. Krzysztof Marzjan
Życiorys naukowy

Krzysztof Marzjan ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w 1979 r. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w czerwcu 1984 r.

Pracę zawodową rozpoczął w październiku 1983 roku w Łódzkich Zakładach Termotechnicznych TECHMA – ELCAL na stanowisku samodzielnego elektryka, a następnie konstruktora.

W październiku 1985 roku po wygraniu konkursu został zatrudniony w Instytucie Maszyn i Urządzeń Włókienniczych na stanowisku asystenta. Po ukończeniu pedagogicznych studiów podyplomowych, od października 1986 został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W październiku 1993 roku na swoją prośbę decyzją JM Rektora Politechniki Łódzkiej został przeniesiony do Instytutu Automatyki, gdzie pracuje do chwili obecnej.

Data wpisu: 2020.09.27