A+ / A-


dr inż. Tomasz Sobieraj
Życiorys naukowy

Tomasz Sobieraj jest absolwentem Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stefana Groszkowskiego w Pabianicach. W 1997 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej na kierunku Automatyka i Robotyka. W 2002 roku otrzymał tytuł doktora nauk za pracę „Bezpośrednie sterowanie momentem bezszczotkowych silników z magnesami trwałymi”, której promotorem był dr hab. Jacek Kabziński prof. PŁ.

Od ukończenia studiów jest pracownikiem Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej. Początkowo był zatrudiony na stanowisku asystenta a od 2002 roku na stanowisku adiunkta.

Poza Politechniką Łódzką pracował dodatkowo w firmie zajmującej się projektowaniem sterowników dla obrabiarek numerycznych i oprogramowaniem sterowników PLC, jako nauczyciel informatyki w szkole średniej oraz w firmie instalującej urządzenia alarmowe i zabezpieczenia elektroniczne.

Ma na swoim koncie 10 artykułów na konferencjach krajowych i zagranicznych, udział w 5 projektach badawczych oraz jest promotorem 15 ukończonych prac magisterskich.

Dyscyplina KBN: automatyka i robotyka

Specjalności: automatyka napędu elektrycznego

Data wpisu: 2020.09.27