A+ / A-


dr hab. inż. Jacek Kabziński, profesor Politechniki Łódzkiej
Recenzent

  • Mathematical Reviews (stały) z zakresu teorii sterowania,
  • IEEE Transactions on Industrial Elektronics (z zakresu aplikacji teorii sterowania),
  • COMPEL The international Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Electronics Letters,
  • Przegląd Elektrotechniczny,
  • Bulletin of the Polish Academy of Sciences,
  • Iranian Journal of Fuzzy Systems,
  • materiałów konferencyjnych (np. IECON, EPE, PEMC, SENE),
  • rozpraw doktorskich z zakresu automatyki i robotyki, elektrotechniki,
  • wniosków o projekty badawcze i sprawozdań z wykonania projektów badawczych.
Data wpisu: 2020.09.27