A+ / A-

Programy Mechatronika


Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów Mechatroniki

Podstaw automatyki i teorii sterowania (semester III)

Program zajęć przewiduje, że student zdobędzie kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych struktur układów sterowania; opisu i analizy liniowego układu dynamicznego w dziedzinie czasu i zmiennej zespolonej; badania stabilności; projektowania prostego układu regulacji metodami częstotliwościowymi; doboru nastaw regulatora PID; projektowania ciągłych i dyskretnych układów regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub stanu. Ponad to opis liniowych układów dynamicznych w przestrzeni stanów, związki miedzy transmitancją a opisem w przestrzeni stanów, sterowalność i obserwowalność, regulatory w układach wielowymiarowych oraz obserwatory stanu i ich rola w sterowaniu układów.

kierownik przedmiotu: dr inż. Piotr Woźniak

Podstaw automatyki i teorii sterowania - laboratorium (semester III)

Laboratorium Automatyki obejmuje zestaw ćwiczeń, z których część ilustruje zagadnienia teoretyczne podstaw automatyki, a część pozwala na realizację przemysłowych układów sterowania, miedzy innymi w układach z regulatorem przemysłowym, sterownikiem PLC, rozproszonym systemem sterowania, grupą robotów mobilnych, serwonapędem przemysłowym.

kierownik przedmiotu: dr inż. Piotr Woźniak

Data wpisu: 2015.02.06