A+ / A-


Programy Elektroenergetyka 1 stop.
Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów Elektroenergetyka studiów stacjonarnych 1 stopnia

Automatyka – laboratorium (semestr V)

Laboratorium Automatyki obejmuje zestaw ćwiczeń, z których część ilustruje zagadnienia teoretyczne podstaw automatyki, a część pozwala na realizację przemysłowych układów sterowania, miedzy innymi w układach z regulatorem przemysłowym, sterownikiem PLC, rozproszonym systemem sterowania, grupą robotów mobilnych, serwonapędem przemysłowym.

kierownik przedmiotu: dr inż. Marcin Jastrzębski

Data wpisu: 2015.02.06