A+ / A-


Programy Elektrotechnika ns.
Krótka charakterystyka zajęć prowadzonych dla studentów kierunku Elektrotechnika na studiach niestacjonarnych

Automatyka (sem. 4)

Zajęcia w formie wykładu i projektu mają zapoznać słuchaczy z podstawowymi pojęciami automatyki i jej zastosowaniami w przemyśle. Zostaną omówione rodzaje, budowa i właściwości układów automatyki (układy sterowania w systemie otwartym, układy zamknięte - układy regulacji, komputerowe układy sterowania, układy sygnalizacji i zabezpieczeń). Omawiane będą także regulatory ciągłe i cyfrowe i inne elementy składowe układów automatyki takie jak czujniki i elementy wykonawcze.

kierownik przedmiotu: dr inż. Krzysztof Marzjan

Automatyka (sem. 5)

Zajęcia w formie laboratorium mają zapoznać słuchaczy z podstawowymi pojęciami automatyki i jej zastosowaniami w przemyśle. Zostaną omówione rodzaje, budowa i właściwości układów automatyki (układy sterowania w systemie otwartym, układy zamknięte - układy regulacji, komputerowe układy sterowania, układy sygnalizacji i zabezpieczeń). Omawiane będą także regulatory ciągłe i cyfrowe i inne elementy składowe układów automatyki takie jak czujniki i elementy wykonawcze.

kierownik przedmiotu: dr inż. Krzysztof Marzjan

Sygnały dyskretne (sem. 6)

kierownik przedmiotu: dr inż. Jarosław Kacerka

Systemy baz danych (sem. 6)

kierownik przedmiotu: dr inż. Jarosław Kacerka

Data wpisu: 2015.02.06