A+ / A-


dr inż. Marcin Jastrzębski
Życiorys naukowy

Marcin Jastrzębski, urodzony w Gostyninie (woj. mazowieckie), jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. W roku 2002 broniąc pracy pt. „Zastosowanie rekurencyjnych sieci neuronowych w automatyce” ukończył studia pięcioletnie na specjalnościach Automatyka i Metrologia oraz Informatyka Stosowana. Tytuł doktora nauk technicznych zdobył w roku 2007 broniąc rozprawy pt. „Algorytmy bakteryjne w zadaniach strojenia modeli rozmytych typu Takagi-Sugeno-Kanga stosowanych w układach sterowania”.

Jest autorem 10 publikacji, w tym siedmiu w języku angielskim. Brał udział w projekcie badawczym 3T10A.010.28 pt. „Zastosowanie sterowania adaptacyjnego i modeli rozmytych mechatronicznych z silnikiem o zagłębionych magnesach trwałych”.

Dyscyplina KBN: automatyka i robotyka

Specjalności: układy sztucznej inteligencji

Data wpisu: 2015.02.06